Delar av Kompetenscentrum hade turen att få följa med fyra kommuner i Östergötland på deras studieresa till Köpenhamn 14-15 maj. Syftet med Danmarksresan var att hämta hem goda exempel på hur man arbetar med måltider inom äldreomsorgen.

Med på resan var dreamteams om 3-4 personer från kommunerna Vadstena, Boxholm, Ydre och Ödeshög. Teamen bestod av måltidschef, äldreomsorgschef, politiker, aktivitetssamordnare och kockar. Den intressanta blandningen av människor bidrog till dynamiska diskussioner, nya perspektiv och konkreta idéer på vad som behöver förändras på hemmaplan inom de egna verksamheterna.

Vi-känsla på Bryggergården

Efter en gemensam tågresa inleddes den första dagen med ett besök på Bryggergården, som är ett demensboende för människor med missbruksproblematik. Läs mer om boendet här: http://www.bryggergaarden.dk
På Bryggergården arbetar omsorgspersonal med föreståndare Bo Pedersen i täten i tätt samarbete med kockarna i köket och vi-känslan är påtaglig.

Något som präglar måltiderna på boendet är den uttalade satsningen på ekologiska livsmedel, som uppgår till 90-95% och satsningen kickade igång för drygt 10 år sedan när den danska regeringen satte ett ambitiöst mål om att öka andelen ekologiskt i de offentliga köken. För att ha råd med dyrare råvaror var man tvungen att börja tillaga mer mat från grunden, till en början lite motvilligt, men efter att man börjat baka eget bröd satte kreativiteten fart. Idag röker man bland annat sitt eget bacon.

Po Pedersen, Föreståndare på Bryggergaarden tillsammans med kökets Jytte Jensen.

Några konkreta goda exempel som vi tar med oss från Bryggergården är bl.a.:

  • chefer som skapar goda förutsättningar för personal att samarbeta kring måltidsarbetet
  • lyhördhet om vad individen är sugen på får styra och att flexibilitet finns att tillgodose önskemålen
  • omsorgspersonalen smakar av maten varje dag

Kreativitet på Köbenhavns Madhus

På kvällen besökte vi Köpenhamns Madhus. De har möjliggjort delar av den enorma utveckling som har skett inom äldreomsorgens måltider och alla offentliga måltider genom utbildningar utifrån ett helhetsperspektiv som har höjt kvaliteten på måltiderna.
Förutom att lyssna till föreläsningar åt vi middag med pedagogiska inslag. Där fick var och en komponera ihop sin egen dessert och, till allas besvikelse, byta dessert med varandra. Emma Peyron, som till vardags jobbar på Köpenhamns Madhus, ville visa på vikten av att som individ bli tillfrågad om hur man själv vill ha sin måltid.

Stolthet i köket på Rundskuedagens Plejehjem

Dag två inleddes med ett besök på Rundskuedagens plejehjem och en föredragning av föreståndare Jette Pedersen. Boendet har mat och måltider som tema vilket genomsyrar hela verksamheten. I köket fick vi träffa den otroligt stolta kocken Lars. På frågan “vad är det bästa med ditt jobb?” svarade han att stoltheten över råvarorna och den serverade maten var det allra bästa.
Varje dag serveras 6 måltider på Rundskuedagens plejehjem – frukost, lunch och middag samt tre mellanmål. Även om allt var näringsberäknat i grunden fanns en stor medvetenhet att det bara är den mat som hamnar i magen som gör nytta. Den beräknade menyn var mer ett stöd än en mall.

Några konkreta goda exempel som vi tar med oss från Rundskuedagens plejehjem är bl.a.:

  • nutritionsteam som arbetade på tvärs
  • egen handlingsplan utifrån Köpenhamn kommuns beslutade måltidsstrategi
  • daglig utvärdering av måltiden
  • måltidsvärdar som såg till att allt var till belåtenhet för de boende under måltiderna

Framtidsspaning utifrån Livsmedelsverkets nya råd

Vi passade också på att gemensamt titta på Livsmedelsverkets nya råd Bra måltider i äldreomsorgen. Vi diskuterade vad de får för konsekvenser för äldreomsorgsverksamheten i de berörda kommunerna. Idéerna fullkomligt haglade och det blir mycket spännande att besöka kommunerna i Östergötland om ett par år för att se vad som hänt! Vi åker hem laddade med många goda exempel, försäkrade om att vi är på rätt väg. Det är fullt möjligt att skapa ännu bättre måltider i äldreomsorgen utifrån de lyckade exemplen i Danmark och budskapen i våra nya råd! Mycket kan göras direkt medan andra förändringar kommer att ta tid. Vägen dit går genom tydlig styrning och samverkan i hela organisationen.

Diskussioner om hur äldremåltiderna kan utvecklas i den egna kommunen

Kockarna på Rundskuedagens Plejehejem dukade upp till lunch