I höstas startade arbetet med måltidspedagogik inom förskolorna i Rinkeby-Kistas stadsdelsförvaltning. Under onsdagen 16 maj ägde den sista projektdagen rum där ett antal förskolor presenterade hur de har jobbat med måltidspedagogik på sin förskola. Vi på kompetenscentrum fick möjligheten att vara med och ta del av många fantastiska presentationer.

Dagen inleddes med en föreläsning i måltidspedagogik av Hanna Sepp, sedan fortsatte den med “måltidspedagogik i praktiken” vilket innebar att förskolorna presenterade sina projektarbeten. Någon eller några pedagoger samt kocken på respektive förskola höll tillsammans en presentation på 5 minuter. Det var verkligen roligt och härligt att få ta del av detta engagemang! Efter lunchen höll dessa personer i olika workshops där pedagoger från de olika förskolorna fick lära av varandra och uppleva måltidspedagogik av olika slag och ur olika vinklar.

Projektet har gett upphov till fem skriftliga rapporter från verksamheterna (författade av de som utbildats till diplomerade måltidspedagoger), en rapport från ett APT där måltidspedagogik varit temat, samt en rapport från en aktivitet där föräldrarna varit inbjuda (föräldramöte exempelvis). I slutet av dagen fick dessa personer sitt diplom och kan nu titulera sig diplomerad måltidspedagog.

Språket har varit en utmaning under detta projekt men tillsammans med arbetet kring maten (måltidspedagogik) har det verkligen visat sig att den minsta gemensamma nämnaren – oavsett språk – är maten!

Är du intresserad av att veta mer får du gärna kontakta Anna-Kari, Anki, Janarv Sahlén, Förskolestrateg Rinkeby-Kista Stadsdelsförvaltning. anki.janarv.sahlen@stockholm.se