Livsmedelsverkets nya råd för Bra måltider i äldreomsorgen lanserades den 23 april. Vill du höra oss berätta om råden kan du hänga med på MATtankens webbinarium den 8 maj där vi medverkar tillsammans med Munkedals kommun.

Måltidsrevolution inom Äldreomsorgen!

Tisdagen den 8 maj kl. 13.30 – 15.00 sänder MAT-tanken webbinariet Måltidsrevolution inom äldreomsorgen! – med Livsmedelsverkets nya råd som grund. För många äldre är måltiden den viktigaste händelsen på dagen. Livsmedelsverkets nya råd för äldreomsorgens måltider förväntas bli en god grund för utveckling.

Anna-Karin Quetel projektledare för Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg presenterar de nya råden. Efteråt förs ett samtal med Gunilla Martinsson som är måltidschef i Munkedals kommun, om på vilket sätt de nya råden kan visa vägen framåt.

MAT-tanken

MATtanken-projektet drivs av Landsbygdsnätverket och finansieras av landsbygdsprogrammet samt av LRF och Sveriges konsumenter. Projektet syftar till att genom nätverkande, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte bidra till hållbara offentliga måltider. På webbplatsen samlas inspirerande exempel och projektet anordnar även webbinarier och poddavsnitt för att förmedla kunskap och inspiration.

Ett webbinarium är ett seminarium som direktsänds på webben. Du har möjlighet att ställa frågor och interagera med föreläsaren. Avsnittet spelas också in så att du kan titta på det i efterhand. Anmäl dig och var med live eller se det i efterhand på MAT-tankens webbplats www.mattanken.se