Dags att ringa in 30-31 augusti i kalendern och rikta blickarna söderut, närmare bestämt till Danmark och projektet Nordic Plate! I slutet av augusti anordnar Köpenhamns Mathus en nordisk konferens – Nordic Assembly for public meals, med temat barn, unga och mat. Köpenhamns Mathus, eller Københavns Madhus som projekt- och förändringshuset heter på danska, är en stark aktör för offentliga måltider.

Nordic Plate bygger på idén om att skapa ett nordiskt kunskapscentrum för den offentliga måltiden. Grundtanken är att genom att öka kunskapsnivån i de offentliga köken bidra till folkhälsan och välfärdssystemet, genom en bättre matkultur.

Projektet, som finansieras av Nordiska ministerrådet, samlar framstående aktörer från hela Norden som på olika sätt arbetar främjande för barn och ungdomars hälsa. Syftet? Att vara en årlig mötesplats för kunskapsutbyte mellan i de nordiska länderna, att lyfta förebilder, sprida goda exempel och skapa nätverk över gränserna med målet att förbättra och utveckla de offentliga måltiderna.

Nu efterlyser arrangörerna kockar, måltidspersonal och matambassadörer som på olika sätt lyfter måltiderna i skolor och förskolor och vill dela med sig av sina erfarenheter.

Har du tips på goda exempel eller vill vara med och bidra? Kontakta gärna oss i Nationellt kompetenscentrum, våra kontaktuppgifter hittar du på vår webbplats.Besök gärna Nordic Plate på Facebook eller läs mer på  http://www.nordicplate.com