Just nu har sjukhusmåltider blivit en het potatis på sociala medier. De förtjänar det engagemanget! Måltider på sjukhus kan minska vårdtider och öka välbefinnande, effekter som borde få varje sjukhuschef att haja till. Uppropet visar att det verkligen finns både bättre och sämre måltider på landets sjukhus.

Sjukhusmåltiden – en viktig del av vården

För att stödja en utveckling av sjukhusmåltiderna finns våra rekommendationer: Sjukhusmåltiden – en viktig del av vården. Där tydliggör vi att sjukhusmåltider inte är en diffus sidoverksamhet, utan är en central del av sjukhusets vård- och omsorgsverksamhet. Men ska måltiderna fungera bra, hamna i magen och göra nytta behövs helhetssyn, ledarskap, samverkan, kompetens och engagemang.

På vår webbplats finns mer att läsa om näringsrika, men även hållbara, goda och trivsamma måltider på sjukhus. https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/sjukhus

Heja sjukhusmåltiden!