Det råder stor aktivitet för att minska svinnet i offentliga kök runt om i landet. I oktober 2017 satte regeringen ned foten i frågan och siktar mot målet i Agenda 2030: att halvera matsvinnet till 2030. Vi får många frågor kring vad man får göra med det som blir över i kök och servering. Här kommer ett resonemang och ett par goda exempel som kan vara bra att ha när det gäller att skänka bort överbliven mat.

Oavsett om man säljer eller skänker mat, måste man säkerställa att den är tjänlig. Om man vet med sig att maten hanterats och förvarats på ett bra sätt så kan man skänka bort den så länge den ser bra ut, luktar bra och inte har passerat sista-förbrukningsdag. Den som tar emot har samma ansvar, oavsett om man fått eller köpt varorna. Om de är nära bäst-före-datum måste man hantera dem utifrån det och livsmedel som passerat sista-förbrukningsdag får ju varken säljas eller skänkas bort. (Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats – Vad betyder datummärkningen?). Som alltid handlar det om att ha kompetens kring hantering av livsmedel och livsmedelshygien.

Ur ett upphandlingsperspektiv och konkurrensperspektiv är det viktigt att den som skänker mat inte får ”marknadsfördelar” på grund av detta, gratisreklam eller liknande, och att det inte blir så stora volymer att det kolliderar med de upphandlingsavtal som finns med exempelvis grossister. Att som kommun skänka mat regelmässigt är inte heller OK ur ett konkurrensperspektiv eftersom det kan störa marknaden.

Några exempel på verksamheter om skänker eller tar emot svinn nedan:

 

Fortsätt hitta smarta sätt att minska matsvinnet – och hör gärna av er om ni har bra tips!