Måltidsdagens andra del gick av stapeln tisdagen den 14 november. Dagen arrangerades av Livsmedelsverkets Kompetenscentrum för måltider i vård, skola och ett fullsatt Chinateatern tog emot 470 deltagare från hela Sverige. Här följer en kortfattad sammanfattning med bilder från dagens programpunkter.

Måltidsdagar 2017 – Seminariedag 14 nov

Konferensen inleddes med en film gjord av Livsmedelsverket som satte temat: ”Offentliga måltider som spjutspets för ett hållbart och jämlikt samhälle”.

En förmiddag som inleddes starkt

Sedan fortsatte dagens program med ett engagerat tal från Livsmedelsverkets GD Annica Sohlström som pratade om hur arbetet med offentliga måltider kopplar till de globala hållbarhetsmålen inom arbetet i Agenda 2030. ”Offentliga måltider kan verkligen bidra till hållbarhet i alla dess dimensioner, socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Ett oerhört viktigt verktyg” fastslog Annica.

Därefter var det dags för inspiration från verksamheter ute i landet. Härryda kommun berättade om en av sina skolor där de bara serverar skolmat lagad på räddade råvaror som annars skulle ha blivit matsvinn. De får råvarorna bland annat från en lokal livsmedelsbutik.

Göteborg stad berättade om sitt arbete med en socialt hållbar stad för alla samt om Göteborgsmodellen, en metod för att minska matsvinn.

Ett pilotprojekt från Norge berättade därefter om deras insats att på försök införa offentligt finansierade förskolemåltider i en stadsdel i Oslo. Trots att Norge inte ligger så långt bort så är det stora skillnader i hur maten i förskola och skola fungerar.

Livsmedelsverkets egen personal fanns självklart på plats. Under en späckad punkt med samlad information berättade vi om olika projekt och sakfrågor som berör offentliga måltider. Åhörarna fick höra om;

  • Riksmaten ungdom
  • oönskade ämnen i vegetabiliska oljor
  • regeringsuppdraget om samordning kring allergi
  • listeria
  • nya äldreråden
  • matsvinn
  • uppfräschning av skolråden
  • insamling av fakta och statistik och
  • matdistribution i kristider.

 

Därefter var det dags för parallella seminarier. I en sal full till sista stol berättade Anna-Karin Quetel om förslagen till nya råd för äldreomsorgen. ”Måltiden är en viktig del av själva omsorgen kring de äldre, inte bara ett bidrag med näring och energi”. På seminariet deltog även Monica Pehrson från Socialstyrelsen som berättade om deras pågående arbete med ett nytt kunskapsstöd kring att förebygga och behandla undernäring.

Det andra seminariet hade rubriken ”Tre heta frågor inom förskola och skola”. Där fick deltagarna höra föredrag om schemalagda luncher där Johan Andersson från nätverket Offentlig gastronomi i Jämtland/Härjedalen berättade om sitt arbete.
Cecilia Koch från Jordbruksverket fanns på plats och talade om hur de jobbar med regeringsuppdraget kring målet om 60 % ekologisk mat i offentlig sektor till 2030.
Den tredje heta frågan hade rubriken ”Giftfri förskola = plastfri förskola?” där Livsmedelsverkets toxikolog Emma Halldin Ankarberg redde ut begreppen. En av hennes uppmaningar var att skilja mellan fara och risk. Det illustrerades med en bild på en livsfarlig isbjörn.

Därefter serverades vi lunch i Berns vackra stora sal. Det var helt fullt, alla som hade anmält sig fanns också på plats. Otroligt roligt, men det gav såklart vissa logistiska utmaningar!

Eftermiddagens program

Efter lunch fick vi höra ett anförande av statssekreterare Elisabeth Backteman från Näringsdepartementet som bland annat berättade om offentliga måltiders roll inom regeringens livsmedelsstrategi.
Därefter följde ett panelsamtal tillsammans med Annica Sohlström där Elisabeth Backteman fastslog att de offentliga måltiderna har en stor strategisk kraft och potential.

Därefter var det dags att prata livsmedelskontroll och slå hål på en del myter. Aldrig förr har livsmedelshygien och livsmedelslagstiftning varit så nöjsamt att lyssna till!
Livsmedelsverkets Louise Nyholm berättade om fusk med livsmedel och hur man i de offentliga köken kan tänka för att upptäcka eventuellt fusk med den mat man köper in.

Efter Louise kom Upphandlingsmyndigheten som berättade om bra strategier för en god affär.

En hemlig kupp som överraskade

Därefter var det dags för dagens kupp. Eva Sundberg, projektledare för Kompetenscentrum sedan starten för sex år sedan kommer inom kort att sluta på Livsmedelsverket. Istället går hon vidare till nya utmaningar på Jordbruksverket. Eva, som under dagen agerat moderator, fick för en stund frångå den rollen och istället ta emot en överrasknings-avtackning. Det hela inleddes med att Evas chef, Ulla Nordström, höll ett tal till Eva.

Därefter visades en film med hälsningar från några måltidsprofiler ute i landet. Anna-Karin Quetel och Ulrika Brunn höll ett bejublat framträdande där de visade upp den verktygslåda som de nu ska ta hjälp av för att klara jobbet när Eva slutar.

Dagen avslutades med ett mycket uppskattat panelsamtal mellan kocken Paul Svensson och Ida Texell. Ida är till vardags förbundsdirektör för Brandkåren Attunda. Förutom detta är hon även ledamot i Agenda2030-delegationen som har regeringens uppdrag att stödja och stimulera Sveriges genomförande av Agenda2030. Det blev ett spännande samtal om hur viktiga de offentliga måltiderna är för Sveriges utveckling och framgång. Ett bra slut på en fullspäckad och engagerande dag!

Vi ses igen nästa år

Nu hoppas vi att vi, om inte förr, ses igen på nästa års Måltidsdagar. Mer information om när och var kommer.

All dokumentation såsom presentationer, filmer och dagens program går också att hitta på Livsmedelsverkets hemsida under Dokumentation!