För femte året i rad anordnade Livsmedelsverkets Kompetenscentrum för måltider inom vård, skola och omsorg Måltidsdagarna. I dagarna två träffades representanter för offentliga måltider i Sverige kring måltiderna som ett konkret verktyg för bättre matvanor, minskad miljöpåverkan, hållbar livsmedelsproduktion och mer jämlik hälsa. Här följer en sammanfattning från branschmässan som ägde rum måndagen den 13 november.

Årets tema för Måltidsdagarna var ”Offentliga måltider som spjutspets för ett hållbart och jämlikt samhälle”. Nytt för i år är att dagarna inleddese med en branschmässa. 19 företrädare för måltidsverksamheter i kommuner, landsting och regioner från olika delar av landet berättade om och visade upp sina projekt och verksamheter. Det rörde allt ifrån metoder för hållbara måltider till matglädje inom äldreomsorgen och bra patientmat. Mycket folk, god stämning och massor av inspiration kring hur man kan arbeta med offentliga måltider.


I år var vi för första gången i Berns vackra lokaler som verkligen satte sitt avtryck på mässan. Vi är jätteglada över det stora engagemang som visats och ser detta som en mycket bra möjlighet för aktörer inom offentliga måltider att träffas och utbyta erfarenheter på ett sätt de inte kan annars.

Vi ses igen nästa år!

Tack till de ca. 250 besökare som passade på att erfarenhetsutbyta under måndagens branschmässa. Vi hoppas vi träffar alla er och många fler nästa år igen!

All dokumentation såsom presentationer, filmer och dagens program går också att hitta på Livsmedelsverkets hemsida under Dokumentation!