I många kommuner och landsting/regioner pågår ett ständigt sökande efter kompetenta kockar. Flera måltidschefer vittnar om att det är svårt att rekrytera och oroar sig för framtiden eftersom vi vet att söktrycket på restaurangskolorna minskar och att bristen på kockar i framtiden väntas bli ännu större. De offentliga köken konkurrerar med det privata näringslivet om arbetskraft.

Så här skriver arbetsförmedlingen om framtidsutsikterna för den som är intresserad av kockjobb ” Det har utbildats för få för att tillgången ska möta den ökade efterfrågan på yrkesgruppen. Arbetsgivarna ställer dessutom ofta krav på både utbildning och erfarenhet när de söker personal. Sammantaget innebär detta att möjligheterna till arbete är mycket goda för kockar”

Den stora utmaningen är att skapa attraktiva arbetsplatser som lockar till sig personal. Den offentliga måltidsbranschen har en del trumfkort, exempelvis att få arbeta med måltider som påverkar MÅNGA och som kan göra skillnad för både hälsa och  miljö, arbetstiderna är ett annat lockbete. Måltidsorganisationer med en tydlig viljeinriktning att arbeta med kvalitet i alla delar kring måltiden har goda förutsättningar att locka till sig engagerade och kompetenta kockar.

Engagerade medarbetare säljer in yrket

Flera kommuner har tagit till knepet att locka till sig personal med hjälp av korta filmsnuttar där engagerade kockar säljer in yrket, tre exempel ser ni nedan, en film från Skövde, en från Skellefteå och en från Bengtsfors kommun. Filmer som även andra kommuner kan ha nytta av i kockkampen.