Under hösten kommer upphandlingsmyndighetens branschdialoger på temat livsmedel igång på allvar. På dessa branschdialogerna möts köpare och säljare för att diskutera och gemensamt finna vägen framåt inom ett antal knäckfrågor kopplat till livsmedelsupphandling.

Höstens branschdialoger kommer att hållas i september, oktober och november bland annat i Stockholm, Eskilstuna, Malmö och Östersund.

De branschdialoger som startar i höst är:
Uppföljning och verifiering

12 september, Solna/Stockholm

Strategi och dialog

11 oktober, Eskilstuna

23 november, Östergötland (ort bestäms senare)

Klimatdialogen

18 oktober, Malmö

9 november, Östersund

Fler datum tillkommer under hösten

Under våren 2018 planeras följande branschdialoger:
  • Logistiklösningar
  • SME (Små och medelstora företag) och Innovation
  • E-upphandling

Se inbjudan och intresseanmälan via denna länk

Har du frågor så maila till livsmedelsteamet på Upphandlingsmyndigheten på livsmedel@uhmynd.se