I många sammanhang där hållbarhet och att utjämna sociala olikheter i samhället diskuteras så nämns de offentliga måltiderna  som ett verktyg att använda för att komma tillrätta med både med hållbarheten och ojämlikheten. Här har vi jämfört med andra länder ett bra utgångsläge eftersom vi har ett väl utbyggt system med skattefinansierade måltider inom den offentliga sektorn.

Den 20 juni fattade riksdagen beslut om den långsiktiga Livsmedelsstrategin i vilken de offentliga måltiderna har en given plats för att på sikt påverka både produktion som konsumtion av livsmedel i landet. Arbetet med vårt nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg är numera en del i strategin och vi har fått fortsatt uppdrag under åren 2017 – 2019.

Här på Livsmedelsverket  jobbar vi oförtrutet på med att på olika sätt främja och stötta att måltiderna utvecklas åt rätt håll. Laguppställningen för kompetenscentrum kommer, när vi drar igång efter semestern, att se annorlunda ut än den gjort det senaste året. Karin Lilja och Åsa Carlstein har slutat hos oss under våren för nya spännande uppdrag, vi önskar dem lycka till och tackar för allt gott jobb de gjort hos oss.
Anna-Karin Quetel är tillbaka i arbetet med kompetenscentrum igen, hon har det senaste året varit projektledare för ett annat regeringsuppdag kring matvanor Läs mer om detta uppdrag här
Ulrika Brunn som tidigare arbetet som verksamhetsledare för skolmatsakademin för Västra Götaland börjar  i vårt team efter sommaren, det ser vi fram emot!

Höstens arbete kommer bland annat att bestå av slutspurten kring vårt arbete med nya råd för äldreomsorgens måltider och såklart anordnade av våra måltidsdagar i november på temat Offentliga måltider som spjutspets för ett hållbart och jämlikt samhälle!
Vi har nu öppnat för anmälningar så gå redan nu i och anmäl er till årets dagar via denna länk

Nu semestrar vi några veckor och är tillbaka igen i mitten av augusti.

Ha en riktigt skön sommar!