Vår turné runt om i landet “Lek och lär med maten” närmar sig sitt slut, Sista tillfället, i alla fall för denna omgång, genomförs i Karlstad på torsdag. Vid sju tillfällen har vi med utgångspunkt från Livsmedelsverkets råd Bra måltider i förskolan tillsammans med flera andra aktörer förmedlat kunskap kring hur man får till bra måltider och inspirerat tusentals personer på landets förskolor att ta tillvara måltiden som en pedagogisk resurs på förskolan. Även representanter för branschföreningen Kost & Näring har hakat på turnén, de utlyste en tävling  för att vaska fram förskolor som integrerar måltiderna på bästa sätt i sin verksamhet.

Kost & Näring har nu utifrån de kunskaper och insikter de fått i samband med arbetet med tävlingen och medverkan på seminarierna tagit fram en checklista för lyckad måltidspedagogik
1. Skapa samsyn om mat som pedagogiskt verktyg
2. Förankra på chefsnivå
3. Delaktighet och samverkan mellan kock, pedagoger, chefer och föräldrar
4. Ömsesidig respekt för varandras arbete
5. Gemensamma aktiviteter och verksamhetsplanering
6. Information om arbetsmodellen kring mat och pedagogik
7. Arbete genomsyrat av glädje och engagemang!

Läs mer på Kost & Närings webbplats här