När man är sjuk gäller inte nödvändigtvis de kostråd vi alla så väl känner till om vad som är “nyttig” mat. Viktigare att få i sig något alls trots aptitlöshet och kanske illamående! Och för äldre personer är det inte mat för att bygga en långsiktig hälsa utan livskvalitet i möjligaste mån som måste stå i fokus. Dessa frågor lyfte vi under tre intensiva dagar på Älvsjömässan I Stockholm under förra veckans Äldreriksdag och Patientsäkerhetskonferens.

 

eva-forelaser-5-beskuren

Budskapet till äldreomsorgen var tydligt under Evas föredrag; Hälften av tiden ägnas åt måltider. Använd dem! Fokus bör ligga på att alla äldre ska erbjudas måltider som bidrar till bästa möjliga livskvalitet. Det går sannolikt inte att helt få bort förekomsten av undernäring i äldreomsorgen, men det finns mycket mer att göra för att fler äldre ska känna glädje kring måltiden. För hemmaboende äldre är sociala sammanhang ett viktigt område att jobba med. När socialstyrelsen förra året frågade äldre vad de tyckte om maten så nämndes i de öppna svaren väldigt ofta ordet ensamhet.

 

Karins dragning på Patientsäkerhetskonferensen hade rubriken Måltiden – en viktig del av vården. Här förmedlades bland annat vilka vinster, förutom rent ekonomiska, det finns med att satsa på måltiderna för sjuka personer:

Bra måltider och god nutritionsstatus:karin-forelaser-beskuren

Påskyndar tillfrisknandet

Ökar välbefinnandet

Kortar vårdtiderna

Räddar liv

Ökar kundnöjdheten

 

 

Aptitronden

Undernäring är ett komplext problem som behöver mötas på flera olika plan. En av de mer konkreta åtgärderna kan vara att ladda en vagn med en mängd vanliga livsmedel som skapar tillgänglighet till precis det lilla som den äldre eller patienten kan lyckas få i sig just i stunden. Bara att dra runt vagnen närhelst det ges en tillfällighet på såväl äldreboende som sjukhus! Här finns plats för såväl salta pinnar, chips, frukt, sura godisar, filmjölk och mycket, mycket mer.

Aptitronden – för dem där VARJE kalori är en bra kalori!

aptitrond-full-fart-beskuren