Hagby Affärsmuseum i Uppland fick nyligen besök av två boende och en personal från ortens äldreboende. De satte sig på varsin stol och började titta i hyllorna på gamla prylar och förpackningar. Efter en stund pekade den ena kvinnan på kryddburkarna och sade något i stil med att “Mamma hade den”. Inget märkvärdigt tänker du? Men till saken hör att kvinnan inte sagt ett ord på över två år! Händelsen fick tårarna att rinna till hos Sonja som idag driver sina föräldrars gamla lanthandel som museum.På många håll i Sverige finns lokala museer av olika slag; Särestad Landsbygdsmuseum och Hjärtums Hembygdsmuseum är bara två exempel. Dessa är utmärkta platser att besöka för att väcka minnen och få igång samtal om sådant som berör äldre personer. Många av prylarna brukar ha med framställning av mat att göra, allt från redskap för odling och förädling till förpackningar av det som gick att köpa i lanthandeln.

Förutom att det är en trevlig utflykt kan det ge aptitstimulerande samtalsämnen vid middagsbordet ett bra tag framöver! Det är bara att spinna vidare och prata mat och minnen – en outtömlig källa för många gamla husmödrar inte minst. Ofta finns ett café i anslutning till museet som ger tillfälle att avnjuta en fika eller enklare måltid i en annan miljö än den vanliga.

För personer med demensproblematik kan ett museibesök av detta slag fungera som “trigger” och väcka minnen från barn- och ungdomsåren. Dessa upplevelser finns kvar länge även hos den demenssjuke. Metoden att använda gamla prylar och fotografier för att underlätta kommunikation med demenssjuka personer kallas Reminiscens och betyder just hågkomst eller minne. Reminiscens kan vara ett instrument för att ge personer med demens ökad självkänsla, trygghet och stärkt identitet.

IMG_2757

Några av de inte mindre än nitton (19!) sorters kakor
och matiga mackor det bjöds på när Särestad Lands-
bygdsmuseum hade kaffekalas.