Hej!

Jag heter Åsa Carlstein och arbetar sedan maj på Kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Jag har en yrkesbakgrund som kostekonom inom offentliga måltider och innan det som ingenjör inom bilindustrin. Uppdragen på måltidsområdet har inneburit arbete med verksamhetsutveckling och utbildningsmaterial inom äldreomsorgen. Jag har också arbetat som enhetschef inom måltidsverksamhet för både äldreomsorg och skola. På Kompetenscentrum kommer jag främst att arbeta med inriktning mot äldreomsorg, bland annat med revidering av råden “Bra mat i äldreomsorgen”. Dessa beräknas vara klara under våren 2017.

För mig är det självklart att måltiderna inom äldreomsorgen ska ses som en integrerad och viktigt del av hela verksamheten! Att man riktar fokus mer till ”gott och trivsamt” än ”säkert och näringsriktigt” även om dessa dimensioner förstås finns med. Att anpassa maten och måltiderna efter varje persons individuella behov och önskemål är viktigt för att främja lusten och förmågan att äta det man behöver för att må bra. Och när det gäller de som ändå har svårt att få i sig tillräckligt är det viktigt att olika yrkesgrupper hjälps åt för att göra situationen så bra som möjligt.

När det gäller äldreomsorgens måltider passar det gamla ordspråket ”Många bäckar små…” eller varför inte ett citat av Brillat-Savarin:

 

Bättre en liten välsignad bit än ett stort likgiltigt givet stycke

 

Vi hörs!