I Kävlinge kommun – Sveriges KvalitetsKommun 2015 – satsar man på de offentliga måltiderna. Kommunen har en tydlig måltidsstrategi , engagerade politiker och drivande medarbetare. Vi passade på att ställa några frågor till Ida Henriksson, måltidsutvecklare i Kävlinge kommun!

 

Hej Ida! Måltidsutvecklare låter som ett väldigt roligt och kreativt jobb! Kan du berätta lite om din roll i kommunen – vad är det roligaste med ditt jobb och vad är de största utmaningarna?

Hej! I Kävlinge kommun är vi två måltidsutvecklare och gemensamt arbetar vi mot alla de verksamheter som serverar måltider i kommunen – måltidsservice, äldreomsorgen, handikappomsorgen, förskolan och skolan. Vi är anställda under kommunens Måltidsservice men viss del av tjänsterna är riktade mot de andra verksamheterna. Man skulle kunna säga att vi fungerar lite som internkonsulter i kommunen. I min roll som måltidsutvecklare jobbar jag främst mot äldreomsorgen där jag driver olika projekt och har andra uppdrag för att utveckla och förbättra måltiderna för våra äldre i både ordinärt och särskilt boende. Äldreomsorgen har 55 % av våra tjänster eftersom man sett behovet av den här sortens spetskompetens.

Det roligaste med mitt jobb tycker jag är variationen av arbetsuppgifter och att få träffa så många människor. Ena dagen näringsberäknar jag en mat- och vätskelista, nästa dag föreläser jag för undersköterskor om måltider för äldre och nästa dag träffar jag pensionärer och lagar mat på vår kurs ”Matskola för äldre”.

Att få jobba så övergripande i fler verksamheter är både kul och samtidigt en stor utmaning i att hålla alla bollarna i luften. Jag känner att jag utvecklas hela tiden i min yrkesroll!

De största utmaningarna tycker jag är att få alla våra verksamheter att förstå att måltiden är i centrum i allt vi gör och ta vara på den som en resurs. Utan mat och goda måltider fungerar inte så mycket annat som det ska. Man måste jobba för att måltiderna ska bli en positiv och lugn del av dagen med tid för samtal och återhämtning. Självklart är det ju så att man i alla verksamheter som vi jobbar mot har många andra aspekter att ta hänsyn till och jobba med så vi måste hela tiden försöka att ta plats. Vi har kommit en god bit på vägen mycket tack vare att vi jobbat mycket med FAMM-modellen.

Ska man se utmaningarna ur ett lite större perspektiv så skulle jag vilja säga att vi inom den offentliga gastronomin fortfarande arbetar i lite uppförsbacke, det finns fortfarande ganska mycket förutfattade meningar om hur matens kvalitet är när den är tillagad i storkök. Mycket har dock hänt kring detta i positiv riktning de senaste åren vilket är väldigt roligt!

 

Kan du berätta lite om projektet “Framtidens seniormåltid” som du är projektledare för?

I vintras antog socialnämndens ordförande i kommunen Leif Mannerströms utmaning – att politiker ska äta samma mat som den de serverar till sina äldre. Under en vecka åt hon i alla våra seniorrestauranger (fyra stycken) under lunchtid och till middag åt hon den matlåda som skickas hem till personer i ordinärt boende. Detta signalerade hon ut i olika sociala medier och uppmanade andra politiker att göra samma sak under hashtagen #måltidsutmaningen. När en vecka hade gått kunde hon konstatera att vi serverar goda måltider, vilket också många undersökningar visar, bland annat öppna jämförelser. Dock vill man framåt och att vi ska bli ännu bättre så därför la man ett direktiv som heter ”Framtidens seniormåltid” där vi ska utveckla måltiderna på våra boenden, såväl särskilda som ordinära boenden och även i våra restauranger. Arbetet ska ta avstamp i allt det goda vi har idag och ta oss vidare med ledorden innovation, valfrihet, individualisering och hållbarhet. Detta är ett projekt som vi satt igång nu under våren och kommer fortgå hela mandatperioden och just nu samlar vi in goda exempel från andra verksamheter – både kommuner och landsting men även andra innovativa livsmedelsföretag med mera.

 

Ni har också igång ett projekt som heter ”Måltidsvän” där frivilligarbetare är inkopplade, berätta mer! Hur kom det sig att ni körde igång det projektet?

Detta projekt är också ett initiativ från våra politiker.

Man hade sneglat lite på Danmark som har något som kallas för ”Spiseven” som går ut på att frivilligarbetare en gång i veckan besöker äldre i hemmet och äter tillsammans.

Trots att de äldre enbart får ett besök i veckan har man ändå kunnat uppmäta väldigt positiva effekter så som viktuppgång, högre funktionsnivåer, bättre humör och bättre livskvalitet. Sedan i maj har detta projekt, som i Kävlinge alltså kallas Måltidsvän, varit igång. Vi har ett antal frivilligarbetare som anmält sitt intresse för att vara Måltidsvän och vi har också ett antal seniorer som önskat att få träffa en Måltidsvän. De träffas en gång i veckan, antingen hemma hos senioren eller i någon av våra kommunala seniorrestauranger och äter tillsammans. Kommunen står för måltidsvännens mat så det kostar inte senioren något extra. Tanken med projektet är, förutom alla de positiva effekter man sett från Danmark, att ge seniorer som vill ha sällskap till måltiden möjlighet till det. Projektet ska fortgå i ett år och sedan utvärderas. Vi har än så länge fått väldigt positiv respons så det är kul!