Den 13 december 2014 började de nya reglerna om livsmedelsinformation tillämpas, den så kallade “informationsförordningen”. Det är en sammanslagning av flera tidigare regelverk och innebär en del skärpta krav på dig som livsmedelsföretagare.

Vilken information som ska ges till konsumenten och hur informationen ska ges beror på hur livsmedlet eller maträtten serveras. En av de viktigaste nyheterna är att konsumenten alltid har rätt att få veta om någon av 14 allergener finns som ingrediens i livsmedlet eller måltiden. Du som livsmedelsföretagare måste alltså alltid ha koll på dessa 14 ingredienser, oavsett specialkost eller ej.

Ett förpackat livsmedel måste tydligt märkas med många obligatoriska uppgifter som exempelvis ingredienser, allergena ingredienser, nettovikt etc. Vid servering av ett icke färdigförpackat livsmedel, exempelvis en restaurangmåltid, har konsumenten rätt att veta två saker; vilka allergener som ingår och maträttens namn. Informationen kan ges till matgästen på olika sätt – både muntligen och skriftligen. Väljer restaurangen att ge den muntligen måste det dock finnas en skylt som uppmanar matgästerna att fråga.

Vad gäller då kring matlådorna i hemtjänsten, måste de alla ha etiketter med alla obligatoriska uppgifter på? Nej, matlådor i hemtjänsten tillhör kategorin matladafärdigförpackat på kundens begäran, dit även hämtpizza ingår. Där har matgästen rätt att få veta en mängd obligatoriska uppgifter, bland annat ingredienser, men informationen får ges muntligen. Det bygger naturligtvis på att det är lätt för matgästen att få all denna information och att den dessutom alltid är korrekt. Man kan hitta en lösning som passar den lokala organisationen och matgästerna bäst, kanske ett telefonnummer till köket som hemtjänstpersonal eller den äldre kan ringa och få svar på frågor om maten eller ett kompletterande papper med information om veckans alla måltider. I vissa fall kan en fullständig etikett på varje låda vara den bästa lösningen, men det är alltså upp till organisationen att hitta de rutiner som fungerar bäst.

Om mellanlagring sker, i t.ex. ett kyllager hos hemtjänsten, så måste tillagningsköket (företagaren som förpackar livsmedlet på konsumentens begäran) kunna visa att det har ett system som säkerställer att rätt livsmedelsinformation når fram till matgästen.

I december 2016 börjar även de nya reglerna kring näringsdeklaration att gälla. De ställer krav på hur energi och näring ska redovisas och då blir även näringsdeklaration obligatorisk för de flesta färdigförpackade livsmedel. I Sverige finns inte något krav om att näringsdeklaration ska anges för livsmedel som inte är färdigförpackade. Eftersom varma eller kalla matlådor som levereras från ett kommunalt kök direkt till personer i deras hem oftast inte räknas som färdigförpackade omfattas de alltså inte av kravet på obligatorisk näringsdeklaration. Om näringsdeklaration anges frivilligt ska den vara korrekt men dess innehåll får begränsas till att omfatta:

  • Energivärdet eller,
  • Energivärdet tillsammans med mängderna fett, mättat fett, sockerarter och salt.

 
Läs mer om informationsreglerna på Livsmedelsverkets webbplats: http://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel–kontroll/livsmedelsinformation-markning-och-pastaenden/informationsforordningen/

I de reviderade kontrollhandböckerna för storhushåll finns mycket stöd i hur de nya informationsreglerna ska efterföljas i offentliga måltidsverksamheter: http://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel–kontroll/produktion-av-livsmedel/nyheter-for-livsmedelsforetagare/kontrollhandbok-storhushall-ar-uppdaterad/

En broschyr om informationsreglerna för livsmedel som inte är färdigförpackade: http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/livsmedelsinformation-markning-halsopastaenden/information-om-livsmedel-som-inte-ar-fardigforpackade.pdf

Se även informationsbladet som togs fram för offentlig måltidsverksamhet 2015:http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsa-miljo/maltider-vard-skola-omsorg/om-offentliga-maltider/saker-mat-i-offentliga-kok/nya-regler-for-information-om-maltider-i-vard-skola-och-omsorg.pdf?id=8096