Bra mat i förskolan ger inte bara mätta barn som orkar leka och lära. En lugn och trevlig måltid bidrar också till gemenskap och bra stämning på förskolan. Att ta tillvara måltiden som en resurs för att höja kvaliteten på hela verksamheten är ett av huvudbudskapen i förslag till de uppdaterade råden om maten i förskolan. Förslaget går nu ut på remiss/öppen konsultation och de nya råden lanseras i september.

I de uppdaterade råden betonas måltidens helhet på ett tydligare sätt in tidigare. Råden presenteras utifrån den så kallade Måltidsmodellen, som lyfter fram sex områden som är viktiga för att måltiden ska bli bra. Det handlar om att maten ska smaka gott och måltidmiljön vara trivsam, så att maten äts upp. Att maten är bra näringsmässigt och säker att äta. Att måltiden är miljömässigt och socialt hållbar. Men också om hur förskolan kan integrera måltiden i det pedagogiska arbetet och hur måltiden kopplar an till förskolans styrdokument och uppdrag.

I förslaget har detaljerade rekommendationer kring exempelvis portionsstorlekar och särskilda livsmedelsprodukter tagits bort. Anledningen är att dessa råd ofta misstolkats som krav. Råden ska ses som ett stöd, bland annat kring hur man kan få till en näringsmässigt bra mat. Men det är den enskilda verksamheten som måste tillämpa och anpassa råden utifrån sina förutsättningar och ta hänsyn till alla delar som skapar en bra måltid.

Råden vänder sig till alla som på ett eller annat sätt påverkar kvaliteten på måltiderna i förskolan, allt från beslutsfattare och förskolechefer till måltidspersonal och pedagoger. Ansvaret för bra måltider vilar på många fler än de som lagar maten.

Förslaget till den uppdaterade Bra mat i förskolan finns på Livsmedelsverkets webbplats. Observera att skriften ännu inte är formgiven eller bildsatt.

Varmt välkomna att syna och kommentera förslaget! Lämna dina synpunkter senast den 1 juni 2016 via mail eller brev till:

Ange diarienummer 2016/01732 i svaret.

De uppdaterade råden lanseras i september 2016 och kommer då att finnas för beställning och nedladdning. Vi lovar också flera spännande seminarier på temat förskolemåltider i höst. Håll utkik!