Den årligen återkommande kartläggningen av landets skolmåltider genomförs just nu  i samverkan mellan oss på Livsmedelsverket och Skolmatens vänner. Skolmatens vänner som har “återuppstått” och numera drivs av Annika Unt Widell, utan koppling till LRF.

Enkät har skickats ut till kommunernas kostchefer, kostansvariga eller motsvarande. Årets kartläggning fokuserar på maten i grundskolan (inklusive förskoleklass). Vi följer bland annat utvecklingen när det gäller livsmedelskostnaderna för skolluncherna i grundskolan. Vi ställer också frågor om hur skolmåltidsverksamheten är organiserad i kommunerna, standarden på skolköken och skolrestaurangerna, förekomsten av tillagningskök, matråd, kostpolicy etc. Vi får snart veta mer om skolmåltiderna på den övergripande kommunala nivån och får uppgifter som kompletterar annan data, exempelvis den som  kommer från SkolmatSverige-verktyget.  http://www.skolmatsverige.se/

Vi har fått in en hel del enkätsvar, men vi saknar fortfarande svar från vissa, kanske är Du en av dom som fått den men inte haft möjlighet att svara ännu?
Att så många som möjligt svarar är värdefullt för att ge oss en rättvisande bild av hur det ser ut runt om i landet. Det har vi stor nytta av i det fortsatta arbetet med att på olika sätt arbeta för en utveckling av skomåltiderna.