Hej!JohannaW

Mitt namn är Johanna Wetterdal, och jag läser just nu min sista termin på kostekonomprogrammet med inriktning ledarskap på Göteborgs universitet. Under fyra veckor gör jag min praktik på Livsmedelsverket, vilket jag tycker är jättespännande.

Det blev mars i år också! Och idag den 3:e mars är det den internationella skolmatsdagen. De drivande krafterna till att den här dagen har firats i fyra år nu, är i huvudsak flera engagerade organisationer och myndigheter i USA och England. Förhoppningarna med den här dagen är att visa hur hälsosam mat, utbildning och bättre inlärning hör ihop och därmed också kunna försöka främja bra matvanor i skolan.

Bra skolmåltider  är något som alla de nordiska länderna jobbar med, fast på lite olika sätt. Den 23-24 februari hölls ” Nordic school meal meeting” i Uppsala på Livsmedelsverkets kompetenscentrum. Läs mer om mötet här. Vid mötet samlades forskare och myndighetsrepresentanter från de nordiska länderna, och varje land fick presentera sina skolmåltidsrekommendationer. Varje nordiskt land lyfte också framgångsfaktorer och utmaningar i arbetet med att förbättra skolmåltiderna.

För mig som studerar mat och hälsa och som har ett brinnande intresse för skolmaten tyckte att, hur skillnaderna på skolmaten och riktlinjerna är mellan länderna var väldig intressanta.

Visste ni till exempel att:

  • I Sverige och i Finland betalas skolmaten helt av kommunerna. I de andra länderna får man betala själv (ofta subventionerat) eller ta med sig matlåda hemifrån.
  • På Island rekommenderas fisk 2 ggr/vecka i skolan jämfört med Sverige som har 1 gång i veckan.
  • I Finlands läroplan finns två sidor som handlar om skolmaten. I den svenska läroplanen nämns inte ordet skolmat.
  • I Norge är det vanligt att man tar med sig en medhavd smörgås till lunch.
  • I Danmark erbjuder ca 80 % av skolorna någon typ av måltid (frukost, frukt eller lunch), men de allra flesta elever äter medhavd lunch i skolan.
  • Sverige läggs ca 5,6 miljarder kr/år på skolmaten jämfört med skolmaterial som det läggs 3,9 miljarder kr/år på.

_W3H_1026_02 kopia

I år kan vi fira att staten och kommunerna har betalat Sveriges skolmat i 70 år så att alla elever får varm lagad mat till lunch och föräldrarna slipper bre smörgåsar varje morgon!

Glad Internationell skolmatsdag på er!

Johanna