Äntligen är vi igång! I förra veckan, den 1 mars, var det uppstartsmöte för den projektgrupp som ska ta fram förslag på nya rekommendationer för den näringsmässiga kvaliteten på maten som serveras inom vården och omsorgen. Rekommendationerna kommer att ersätta de tidigare grundkosterna SNR-, A- och E-kost. Arbetet förväntas vara klart våren 2017.

Livsmedelsverket har sedan de senaste Nordiska Näringsrekommendationerna gavs ut 2013 uppvaktat Socialstyrelsen för att myndigheterna tillsammans ska se över de så kallade grundkosterna i vård och omsorg. Kosterna finns beskrivna i Socialstyrelsens publikation Näring för god vård och omsorg – en vägledning för att förebygga och behandla undernäring och nya rekommendationer medför att delar av publikationen behöver skrivas om. Projektet att revidera grundkosterna leds därför av Socialstyrelsen, med Maria Biörklund Helgesson i spetsen. Övriga medlemmar i projektgruppen är:

  • Karin Lilja, nutritionist på Livsmedelsverket
  • Susanne Zetterquist, utredare på Socialstyrelsen
  • Ingvar Boseaus, Socialstyrelsens vetenskapliga råd i näringslära, professor och överläkare vid Enheten för klinisk nutrition, Sahlgrenska  Universitetssjukhuset.
  • Externt sakkunnig inom geriatrik: Elisabet Rothenberg, biträdande professor i näringslära, Högskolan i Kristianstad.
  • Externt sakkunnig nutrition och socialtjänst, Stina Grönevall, leg. dietist, kostutvecklare, hemvårdsförvaltningen Halmstads kommun.
  • Externt sakkunnig nutrition och hälso- och sjukvård, Anna Stubbendorff, leg. dietist, processutvecklare, Region Skåne.

Projektgruppens uppdrag är att vara ett kontinuerligt sakkunnigstöd genom hela projektet. Gruppen definierar också frågeställningar, deltar i arbetet med att sammanställa bästa tillgängliga kunskap och tar fram förslag på rekommendationer.

Under mötet den 1 mars blickade projektgruppen både bakåt och framåt, med målet att få en gemensam bild av varför grundkosterna en gång togs fram, hur de har använts och vilket behov det finns av rekommendationer framöver. Vi tittade även på andra länders rekommendationer. Därefter formulerades de frågeställningar som ska hjälpa oss att ta fram den kunskap som behövs för att ge nya tillämpbara rekommendationer på vetenskaplig grund.

Förutom projektgruppen omfattas projektet även av en referensgrupp och en rekommendationsgrupp. Referensgruppens uppgift är att bidra med synpunkter på frågeställningar, prioriteringar och rekommendationer under olika faser i arbetet. Rekommendationsgruppen har i uppdrag att i en systematisk process diskutera och ta ställning till de olika aspekter som ska vägas samman till rekommendationer. Förslag på nya rekommendationer kommer även att gå ut på extern remiss innan ett beslut klubbas igenom.

Vi kommer att kommunicera och förankra arbetet under projektets gång, bland annat här på Måltidsbloggen. De nya rekommendationerna kommer därför sannolikt inte dimpa ner som en överraskning när arbetet är klart våren 2017.