Den 1:a mars öppnade Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA sin utlysning FRÖN. Utlysningen riktar sig till utförare av offentligt finansierade tjänster som vill utveckla sin samhällsservice och förbättra sin långsiktiga effektivitet med hjälp av innovation.

Genom FRÖN vill VINNOVA finansiera idéer och lösningar som har förutsättningar att bidra till bättre samhällsservice. Projekten ska drivas av offentligt finansierade verksamheter som äger förändringsbehov, har högt ställda ambitioner och engagerade medarbetare. Avsikten är att skapa incitament för projekten genom att hjälpa till med de extra resurser som kan krävas för ett lyckat projekt.

Offentligt finansierade verksamheter kan medverka till att innovativa lösningar planeras, utvecklas, efterfrågas och kommer till användning på flera sätt. Aktiviteter kan till exempel omfatta idéinhämtning, utveckling av lösningar inom ramen för samarbeten eller internt, köp av utvecklingsarbete, eller identifiering och införande av en färdigutvecklad, men hittills oprövad, lösning.

Utlysningen är indelad i tre faser – planering, utveckling och införande – och man kan söka den fas som passar verksamheten bäst. Ansökningar välkomnas både från en eller flera aktörer tillsammans. Sista dag för ansökan är 1 juni.

Vinnova anordnar ett informationsmöte om FRÖN den 15 mars i Stockholm. Mötet kommer även att webbsändas. Läs mer om FRÖN och se tidigare beviljade projekt på Vinnovas webbplats.