Bra ledarskap, kompetens och engagemang samt flexibilitet i alla led är viktiga faktorer för att skapa bra sjukhusmåltider. Vi måste också bli bättre på att kommunicera ut allt bra vi gör – för det händer mycket nu! Det är några av slutsatserna från De offentliga måltidernas dag sista seminarium Från utskälld till utsökt offentlig mat – hur svårt kan det vara?

Panelen bestod av Lars-Erik Holm, generaldirektör på Socialstyrelsen, Eva Sundberg, teamchef på Livsmedelsverket, Marianne Backrud-Hagberg, ordförande i Kost & Näring, Bengt von Zur-Mühlen, vice ordförande Sjukhusläkarna och Christer Holmgren, förvaltningschef Kalmar läns landsting. Moderator för seminariet var allas vår favoritkock Paul Svensson.

Måltiden lyftes som en central del av vården

Att måltiden är en central del av en bra vård och omsorg var alla rörande överens om. ”För en 80-åring som bryter höften kan felaktig sjukhusmat vara lika förödande som felaktig medicinering” sa Bengt från Sjukhusläkarna.

Christer berättade om Kalmar läns landsting resa, från att 2011 ha varit utskällda av missnöjda patienter och personal som inte mådde bra till att några år senare servera Sveriges bästa sjukhusmat. En viktig faktor har varit de måltidsvärdar som fungerar som en brygga mellan köket och vården. I tidigare blogginlägg kan du läsa mer om de fantastiska mellanmålen som de bjöd alla seminariedeltagare på. Mums!

Socialstyrelsen generaldirektör Lars-Erik Holm markerade att måltiderna i vård och omsorg är en viktig patientsäkerhetsfråga, något som Socialstyrelsen kommer att vara tydligare med framöver: ”Man kan konstatera att njutning har varit sekundär, man har sett det som att man tillhandahåller en produkt. Men nu ser Socialstyrelsen det på ett annat sätt, det är en patientsäkerhetsfråga. I en stressande situation som det är på sjukhus kan sjukhusmaten även vara som bomull för själen”.

Kompetens och engagemang är viktiga nycklar

Vikten av kompetens och engagemang i alla led betonades mycket i samtalet: ”Jag fick lära mig på utbildningen att mat är medicin, men så uppfattas det inte ute i verksamheten. Maten lämnar köket, men så funkar det inte den sista biten, de sista 30 centimetrarna” sa Marianne. Eva fyllde i: ”Organisationen och ledarskapet spelar en viktig roll på alla nivåer. För man måste samverka!”. 

”Vi måste skapa en miljö som gör att vi drar till oss dem som verkligen är engagerade. Sätta upp en tydlig målbild. Då blir det en rolig arbetsplats att vara på” var ett av Christers många kloka inspel under seminariet.

Mat istället för kost

Lars-Erik lyfte termologin som används när man talar om maten inom vården och omsorgen: ”Om vi ska få till det personcentrerade måste vi sluta prata om kost och näring och istället tala om mat. Det är ingen som går på restaurang och äter kost”. Flera instämde i detta, bl.a. Marianne: ”Det är nog så att vi har varit lite tråkiga. Tror också att vi måste tillbaka till det här med mat. Men idag är det så att undersköterskorna springer runt och ”delar mat”, det är så de säger…”

Moderatorn och kocken Paul Svensson bidrog också med kloka inspel i samtalet: ”Mjuka värden är det som skapar lust och det är lust som skapar stolthet och status”. ”Det finns så många mervärden i måltiden. Att känna att det är någon som bryr sig. Det där lilla extra som inte kostar något” fyllde Eva i.

Vi går åt rätt håll

Att vi går åt rätt håll var alla paneldeltagare överens om. Som Eva Sundberg uttryckte det: ”Jag tror faktiskt att vi är nära nu. Jag tror att branschen nu är mogen och vi har ett nära samarbete med Socialstyrelsen i de här frågorna”.

Reflektionen från dagen är att sjukhusmåltiden verkligen är på frammarsch! Kalmar och Sörmland har visat att det är möjligt – och vi är säkra på att många fler kommer att haka på tåget 🙂