Vår projekttid är nu slut och vi har i dag satt sista punkten i utkastet till vår slutrapport. I den sammanfattar och för vi en diskussion kring det vi gjort och inte hunnit göra under vår projekttid. Den utvärdering av projektet som gjorts av externa aktörer under hösten visar att väldigt många är väldigt nöjda med det arbete vi gjort under de dryga tre år vi varit i gång. Men utvärderingen visar också att vi inte lyckats med utmaningen att få med så många fler än ”de redan frälsta” på måltidståget, exempelvis skolledare och äldreomsorgschefer.
Utvärderingen visar också att några av våra viktigaste framgångsfaktorer varit vår tillgänglighet, att vi arbetet utåtriktat och sist men inte minst att vi haft helhet och matglädje som ledord i vårt arbete.

Det finns en sådan potential i att exempelvis ta tillvara måltiderna på förskolorna för att redan där ge våra barn kunskap och positiva upplevelser kring mat och måltider, att använda skolmåltiderna som ett pedagogiskt verktyg i större utsträckning, att se till att måltiderna inom äldreomsorgen blir en del av omsorgen och en höjdpunkt på dagen och att maten på våra sjukhus hamnar i magen och bidrar till tillfrisknande. 

Vi har nu skapat ett nav för fortsatt utveckling och hoppas på att Livsmedelsverket även fortsättningsvis ska få förutsättningar att stödja kommuner och landsting i arbetet med att utveckla de offentliga måltiderna på liknande sätt som vi gjort under projekttiden, något som vi i skrivande stund inte vet något om.


Det har varit en ynnest och jag har sett det som ett hedersuppdrag att leda detta fantastiska team som så helhjärtat gått in för uppdraget att inrätta ett nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg.
Stort tack till er som följt oss på måltidsbloggen och som på olika sätt kommenterat och fört dialog med oss via denna kanal.

Med förhoppning om en riktigt God Jul och Gott Nytt År! 

/Eva Sundberg, projektledare