För att öka måltidskompetensen och förbättra kvaliteten på patientmåltiden genomförde Stockholms Läns Landsting och Karolinska Universitetssjukhuset under 2014 en utbildning för måltidsansvariga i vårdavdelningsköken.

Enligt initiativtagarna fungerade utbildningssatsningen som en tydlig statushöjare för hela arbetet med patientmåltiden.Deltagarna var mycket positiva till upplägget och genomförandet. 

 – En av utmaningarna var att deltagarna hade väldigt olika förkunskaper, säger Catarina Offe, kostcontroller och en av initiativtagarna till utbildningen. Kanske något att tänka på i framtida satsningar.

Kursplanen innehåller 14 kursavsnitt med sammanlagt 120 undervisningstimmar. Utbildningen genomfördes som en pilotutbildning och tanken är att andra landsting enkelt ska kunna kopiera och vidareutveckla materialet. Medel kom från Matlandet satsningen. Hela utbildningsplanen finns tillgänglig på webbsidorna om sjukhusmåltiden på Livsmedelsverkets webbplats.

Stolta och glada kursdeltagare under den högtidliga avslutningen.