Får sjuka äldre patienter i sig tillräckligt med näring till lunch och middag? Detta var frågan som Johanna Bengtsson och Emelie Hjelm vid Umeå universitet bestämde sig för att ta reda på. Med kamera och våg gav de sig ut på en av sjukhusets geriatriska avdelningar och har nu sammanställt resultatet i sin uppsats.

Två dagars huvudmåltider (E-kost lunch och middag) registrerades. Detta blev tillsammans 74 fotograferade och beräknade tallrikar.

Resultaten visar ett alltför lågt intag av många näringsämnen. Proteinstaplarna i diagrammet nedan talar sitt tydliga språk. Bra mellanmål behövs, menar författarna. 

Proteininnehåll i uppäten mat, geriatrisk avdelning,74 tallrikar.
Den vänstra stapeln visar rekommendation. Andra från vänster visar matens innehåll. Stapel tre och fyra är männens respektive kvinnornas intag.


I genomsnitt åt patienterna för lite mat. Trots att några hade god aptit och åt upp allt på tallriken. Här nedan tre bilder från dag två. Wallenbergare med gräddsås samt två ganska representativa tallrikar när patienten ätit upp. Uppsatsen i sin helhet kan du läsa här. (Bilderna finns inte i Uppsatsen)  

Wallenbergare med gräddsås
Patient nr 5
Patient nr 16