Nu finns de på plats – pedagogiska verktyg med övningar där själva skollunchen fungerar som ett läromedel! Materialet heter Hej Skolmat! och vänder sig till lärare, elever och skolrestauranger i åk 4-6 och har tre teman: Maten i våra liv, Hälsa och Miljö. Materialet består av övningar, lärarhandledningar och faktatexter. Till övningarna finns även en affisch och en bordsryttare att beställa.

Du hittar dem på www.slv.se/hejskolmat 

Materialet syftar till att ge skolan verktyg för att göra skolmåltiden till något mer än bara en lucka i schemat. Det är framtaget på uppdrag av Landsbygds- och Utbildningsdepartementet och i samverkan med andra myndigheter men även tillsammans med en bred referensgrupp. I den har lärare, kockar, kostchefer och experter ingått och mängder av idéer har vaskats fram. Övningarna är framtagna av pedagoger men Johan Beer och Daniél Kallonas, kockar på Runstensskolan har bidragit till materialet med “kökets tips”.

Skollunchen är en del av utbildningen och en viktig mötesplats för vuxna och elever. Måltiden kan också användas i undervisningen, men för detta har saknats material och metoder. Vi hoppas att fler upptäcker skollunchen som ett kostnadsfritt och unikt läromedel som dessutom både doftar, smakar och gör intryck! Många av skolans ämnen kan hämta inspiration och utgå från måltiden. Den är även en bra utgångspunkt för ämnesövergripande arbete.

Hjälp oss gärna att sprida verktygen i era nätverk!