I höstas gjordes en kartläggning bland
landets kostchefer och inköpsansvariga i kommuner och landsting om hur livsmedelskvaliteten säkras i upphandling av offentlig mat. Kartläggningen gjordes av Landsbygdsnätverket

Resultatet visar att faktorer som bidrar till lyckade livsmedelsinköp är att det finns ett personligt engagemang, en väl förankrad kostpolicy med konkret handlingsplan, genomarbetade kravspecifikationer och att det bedrivs ett kontinuerligt kvalitetsarbete. Förhoppningen är att kartläggningen kan vara till hjälp och ett verktyg i arbetet med att utveckla måltiderna.

I dagarna har kartläggningen kommit ut i en mer lättillgänglig kort version och den finns tillsammans med kartläggningen i sin helhet och presentation av Landsbygdsnätverket här.

Kartläggningen följs upp under våren med dialogmöten. Syftet är att lokala aktörer, såsom beslutsfattare, kostchefer och livsmedelsproducenter träffas för att lära av varandra och diskutera vad som krävs för att få till hög kvalité på livsmedlen i de offentliga köken. Det kommer att bli små grupper om cirka 7 personer vardera som träffas på 6 platser runt om i landet.