Nu har Socialstyrelsen publicerat resultaten för den årliga, rikstäckande undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?  Äldre på särskilda boenden är sammantaget något mer nöjda i år jämfört med förra året, 83 procent svarade att de är ganska eller mycket nöjda.
Syftet med undersökningen är dels att ge allmänheten en bild av äldres uppfattningar om vården och omsorgen, dels att ge underlag för ansvariga kommuner och övriga utförare att förbättra verksamheterna. Resultat redovisas för riket, län, kommuner, stadsdelar samt för varje äldreboende eller utförare av hemtjänst som finns med i undersökningen

Måltidssituationen kan bli bättre


Totalt har omkring 40000 äldre i särskilt boende svarat på frågor om vad de tycker om mat och måltider. En stor andel, 77 procent, svarade att maten brukar smaka bra. 51 procent svarade att den smakar ganska bra och 26 procent svarade att den är mycket bra. Något färre upplever att måltiden är trivsam. 70 procent svarade att måltiden alltid eller oftast är en trevlig stund på dagen, och 30 procent svarade att måltiderna på äldreboendet aldrig, sällan eller bara ibland är trevliga. God mat och trevliga måltider har tydlig inverkan på den äldres helhetsintryck av äldreboendet.

I hemtjänsten har frågor kring mat och måltider inte ställts.

Det är positivt att en fjärdedel tycker att maten smakar mycket bra. Men att 30 % svarar att de inte upplever trivsel vid måltiden är något att gå vidare med.