Snacka om att jobba med en bransch som är på G!
Den offentliga måltidsbranschen engagerar och intresserar allt fler runt om i vårt avlånga land. Flera undersökningar som gjorts under året visar att det tagits stora kliv i utvecklingen mot höjd kvalité av måltiderna i vård, skola och omsorg. Undersökningsresultat som du kunnat ta del av via tidigare blogginlägg.
Vi avslutar nu det uppdrag vi haft från Utbildningsdepartementet de senaste två åren med att stödja arbetet med ”näringsriktiga skolmåltider och skolmåltidens utformning”. I förra veckan genomfördes den sista insatsen i form av en fördjupningsutbildning för vidareutbildare i Malmö och Stockholm med lysande utvärderingsresultat.
Nu ser vi fram mot nya spännande uppdrag som väntar på andra sidan årsskiftet, dels ett uppdrag kring de viktiga måltiderna inom äldreomsorgen men även ett uppdrag att arbeta med pedagogiska verktyg med skolmåltiderna som utgångspunkt. Vi kommer under våren 2014 även lägga resurser på att ta fram branschfakta.
Tack för i år alla ni som vi samverkat med och som på olika sätt bidragit med värdefull input till vårt arbete!

God Jul och Gott Nytt År!