I dag startar den första av två kontrollutbildningar för storhushåll som vänder sig till kontrollpersonal som utför offentlig kontroll vid olika typer av storhushåll.
Det är vår kontrolledningsenhet på Livsmedelsverket som arrangerar utbildningen och vi i kompetenscentret finns med på ett hörn och bidrar med branschkunskap kring offentliga måltider.
Utbildningen grundar sig på den nyligen framtagna “Kontrollhandboken för storhushåll”. Kontrollhandboken är skriven för kontrollpersonal som utför offentlig kontroll vid olika typer av storhushåll men är intressant läsning även för andra som på något sätt är ansvariga för eller verksamma i storhushåll. Gå gärna in och läs den här

Passar på att visa filmen om Edvin som lagar mat i sitt förskolekök även för landets livsmedelsinspektörer, se den här