När jag började min praktik här på Livsmedelsverket deltog jag i en workshop om kompetensförsörjning i de offentliga köken. Framtidstron och engagemanget var stort och där satt jag uppslukad av alla goda ideer.
 
Som ensam student i sällskapet funderade jag hur intressant mina likar tycker det är med den offentliga måltidsverksamheten. Hur mycket vet man och hur intressant är det för en 16-åring som läser på Restaurang- och Livsmedelsprogrammet eller för en 25-åring på Kostvetarprogrammet?

Efter work shopen bollade jag ideér med Eva Sundberg, min handledare och kom fram till att det vore klokt att skicka ut en enkät och undersöka intresset.

Enkäten skickades ut till både koststuderande på universitetsnivå i Uppsala, Umeå och Göteborg och elever på Restaurang- och livsmedels-
programmet på 13 olika gymnasium i 13 län. 

Sammanfattning av enkätundersökningen:

– 15 procent av 180 gymnasieelever kan tänka sig att jobba som kock på förskola, skola, äldreboende eller sjukhus. 
 
– Den vanligaste kombinationen av svarsalternativ var ”att jobba som kock på privat restaurang” och ”att inte jobba som kock överhuvudtaget”. (De andra svarsalternativen var att jobba som kock på skola, förskola, äldreboende och sjukhus.)

-Generellt är kunskapen kring offentliga måltider väldigt låg

 -46 procent av 85 koststuderande på universitetsnivå pluggar vidare med den offentliga måltidsverksamheten som orsak

-65 procent av dessa anser att den offentliga sektorn är mycket intressant

-47 procent har någon form av tidigare arbetslivserfarenhet från restaurang – och storköksbranschen


Utifrån dessa siffror är min slutsats att intresset måste öka, framförallt hos eleverna som läser till kockar, de är framtiden! 

Elin Karlsson, Student