Nu väntar spännande dagar på plats i Visby med diskussioner om offentlig mat på seminarier och vid många personliga möten med branschfolk och beslutsfattare. Eva Sundberg från kompetenscentret deltar i panelen på fyra seminarier:

Onsd den 3/7, kl 08:30 Hur kan offentlig sektor gå i bräschen för ett mer växtbaserat Sverige?
Vad vi äter är en av de mest avgörande faktorerna när det kommer till den individuella påverkan på klimatet. Genom att öka utbudet av växtbaserad mat i offentlig sektor kommer många anställda, vårdtagare och skolelever att bli inspirerade till en förbättrad och mer hållbar kosthållning.

Onsd den 3/7, kl 12:00 Måste maten smaka äckligt på sjukhus?
Maten som serveras på landets sjukhus får ofta kritik. Hur påverkas patienternas tillfrisknande och intryck av vården av den smaklösa maten? I Kalmar län anlitas stjärnkockar för att laga Sveriges godaste sjukhusmat. Utgångspunkten är att maten i grunden är en patientsäkerhetsfråga.

Onsd den 3/7, kl 15:00 Laga mat från grunden – rimligt recept för de offentliga köken?
Allt fler och starkare röster hörs för att ersätta de offentliga måltidsverksamheternas hel- och halvfabrikat med mat lagad från grunden. Hur ska begreppet definieras? Vad krävs för en omställning? Och var går gränsen mellan rimliga lösningar och ohållbar lagat-från-grunden-fanatism?

Torsd den 4/7, kl 13:00 Kan vi undvika livsmedelsfusk i framtiden? Hur vet vi vad som serveras i skola, vård och omsorg?
Debatt om möjligheterna och utmaningarna med att följa upp innehållet i den mat som serveras inom offentlig sektor. Ursprungsmärkning, vilka möjligheter till spårbarhet finns? Vem ska följa upp och hur? Krock mellan pris och kvalitet, vad får maten kosta?