Måltiden på förskolan kan bli något helt fantastiskt när kök och pedagoger samarbetar. Trots att det snart är ett år sedan vi hade matfestival tillsammans med Allebarnsrätten, minns jag tydligt den entusiasm och glädje som förskolorna visade upp kring sina mat- och måltidssatsningar. Inspiration från festivalen ligger ju sedan tidigare på våra webbsidor.

Under 2012 har en del studenter uppmärksammat förskolemåltiden i sina uppsatser. På uppsatser.se har vi hittat följande:

Maten – ett mål för livet

Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Ann-Margrethe Svenson; [2012-10-12] Sammanfattning: Denna studie handlar om hur personal och föräldrar uppfattar hur och vad barn lär sig i projektet Sinnenas mat i förskolan. Två förskollärare, en barnskötare, en måltidspersonal, en kock, en skådespelare och två föräldrar blir intervjuade i syfte att undersöka den deltagande personalens och föräldrarnas uppfattning om vad och hur barnen lärde sig i projektet.

Måltidens regler – begränsning eller möjlighet för förskolebarns inflytande

Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för pedagogik (PED) Carina Peterson; [2012-03-20] Sammanfattning: Varje dag så äter barn en stor del av dagens måltider på förskolan. Måltiderna där utgör en stor del av dagen tidsmässigt. Syftet med den här studien har varit att titta närmare på de här situationerna ur, ett för barn, inflytelseperspektiv. Måltiderna kan se väldigt olika ut beroende på hur pedagoger väljer att planera dem.

Måltiden som lärandesituation i förskolan: en kvalitativ studie om pedagogers syn på barns övergripande och hälsofrämjande lärande i förskolan genom den pedagogiska måltiden

Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen Erica Forssell; [2012] Sammanfattning: Syftet med min studie är att ta reda på hur fyra förskollärare på fyra olika förskolor ser på den pedagogiska måltiden ur ett hälso-och övergripande lärande perspektiv.

Pedagogisk måltid i förskolan

Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Frida Gustafsson; Anneli Granat; [2012] Sammanfattning: Studien gick ut på att analysera måltidssituationerna på två olika förskolor med olika förutsättningar. Vi ville veta ifall pedagogerna arbetade med så kallade pedagogiska måltider, som går ut på att pedagogerna äter tillsammans med barnen för att föregå med gott exempel och för att lättare kunna lära barnen om hur en bra måltid går till.

Miljöns betydelse för den pedagogiska måltiden i förskolan

Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap Ann-Charlotte Karlsson; [2012]