Fokus Matglädje är ett nationellt projekt för att förbättra den offentliga måltiden. Långsiktiga utvecklingsarbeten startas i kommunen, med hjälp av Hushållningssällskapetsmatkonsulter.

Margareta Frost Johansson är projektledare. Hon menar att en viktig del av arbetet är att skapa bra relationer mellan olika personalgrupper i kommunen. Stolthet är ett nyckelord. Läs mer om projektet här.


Detta är ett projekt som under 2012 fått stöd till insaster på livsmedelsområdet, från Jordbruksverket. Se alla projekten från 2012 inom offentlig mat här.