I början av juni samlades 130 förskolepedagoger och förskolekockar för att utbyta idéer och inspirera varandra. Livsmedelsverket och Allebarnsrätten hade bjudit in till Tekniska muséet i Stockholm och under dagen blandades workshops med erfarenhetsutbyte och goda exempel.

Varje förskola inbjöds att ta med eget material och ställa ut under dagen. Vi vill gärna dela med oss av förskolorans exempel och idéer.
Två kostvetarstudenter har hjälpt oss att sammanställa och förpacka material från dagen. Välkommen att inpireras här.

Har du själv något material eller idé som du tycker skulle komplettera förskolorns exempel, är du välkommen att höra av dig.