Matlandetvisionen önskar profilera Sverige som ett matland. Maten i den offentliga sektor tillhör ett av de fem fokusområdena. Varje år delar Jordbruksverket ut pengar som stöd till olika projekt. Under 2012 har 12 projekt fått medel till projekt för att utveckla de offentliga måltiderna. Vi kommer belysa dessa med beskrivande texter på våra webbsidor.

Först ut är LRF Riks med projektet Skolkock möter bonde projektledare är Annika Unt Widell, Skolmatens Vänner. Arbetet vill utveckla modeller för gårdsbesök för att öka kunskapen om råvaror, etablera kontakt och skapa en dialog mellan kostchefer, skolkockar och bönder/matproducenter.

EkoMatCentrums arbete har det beskrivande projektnamnet Klimatsmart och ekologisk mat i offentligsektor – rådgivning, kompetensutveckling och benchmarking. Projektledaren Eva Fröman berättar att de arbetar med att utbilda i klimatsmarta måltider. Kurserna vänder sig till matlagare, kostchefer och politiker i både kommuner och landsting runt om i landet.
Vi återkommer med texter om fler projekt

Detta är två projekt som under 2012 fått stöd till insaster på livsmedelsområdet, från Jordbruksverket. Se alla projekten från 2012 inom offentlig mat här.