Karin Lidén från Kost och Näring ledde idag en intressant paneldebatt kring offentliga livsmedelsupphandlingar med Mattias Sylwan (Sveriges Kommuner och Landsting), Monica Sihlén (Miljöstyrningsrådet) och Nils Berntsson (Martin & Servera). 

En del i problematiken kring livsmedelsupphandlingar är otydliga kvalitetskrav och dålig uppföljning. Det leder till oro hos leverantörerna för att mer oseriösa konkurrenter kan vinna anbudet men sedan leverera produkter som inte uppfyller kraven. Vilket i sin tur har orsakat överprövningar och pinnar i hjulen hos alla aktörer i upphandlingsprocessen. Monica Sihlén på Miljöstyrningsrådet fick en stor eloge för deras arbete med att få alla parter att komma framåt i frågan. 

Mattias Sylwan säger att det nu finns rättsligt prövat på EU-nivå att ”kommuner och landsting inte behöver köpa de smutsigaste och billigaste produkter som marknaden kan erbjuda”. Mycket glädjande förvisso, men visst borde det varit en självklarhet för länge sedan?!

Det finns mycket kvar att göra kring utvärdering och uppföljning av krav på upphandlade livsmedel. Ett förslag var att leverantören i större utsträckning följer upp att det är de produkter som angetts i anbudet som också levereras.

Monica avslutade med: – Ställ bara krav som går att utvärdera och avsätt resurser för uppföljning! Mattias Sylwan lade till ett – Och låt er inte skrämmas!