Kan storkök laga mat från grunden precis som lyxkrogen och hemmakocken? Vad innebär i så fall begreppet i dessa sammanhang? Kan man till exempel använda hackade, skalade och konserverade råvaror och ändå påstå att man lagar mat från grunden? Det är en fråga som diskuteras i många kommuner och landsting just nu.
Vi har tagit fram ett förslag på tolkning av vad begreppet ”mat lagad från grunden” innebär för er i storköksbranschen. Syftet är att underlätta för kommuner och landsting att bestämma ambitionsnivån – utifrån sina egna förutsättningar – när det gäller att laga mat från grunden.
Till vår hjälp har vi haft några representanter för storköksbranschen. Gruppen träffades första gången på GastroNord-mässan i Stockholm för att påbörja arbetet med detta. Vi var rörande överens om att det inte finns något ”rätt eller fel” och att man måste vara ödmjuk inför att alla inte klarar av att laga allt från grunden.

I arbetet har vi också hämtat inspiration från ett arbete som genomförts av Kost- och transportservice i Katrineholms kommun.

Läs om resultatet av gruppens arbete på Livsmedelsverkets webbplats.