Landets kostchefer är nyckelpersoner i arbetet med måltiderna i vården, skolan och omsorgen. Vi som jobbar med kompetenscentret hoppas att alla kostchefer ska känna att de har rätt att ta plats och driva arbetet med att utveckla måltiderna.
Torsdag och fredag den här veckan samlas medlemmar och andra intresserade på kostchefsorganisationen Kost och Närings årliga Kostdagar. Imorgon fredag pratar vår projektledare Eva Sundberg om styrdokument för måltidsverksamheten under rubriken ”Behövs fler hyllvärmare?”.
Eva vill gjuta mod i kostcheferna och inspirera dem att gå från ord till handling i arbetet med de offentliga måltiderna. Där kan policydokument vara ett konkret stöd för att utveckla verksamheten, inte bara fina pappersprodukter.
Hon lyfter bland annat vikten av en bra dialog med politiker och andra lokala beslutsfattare. Som kostchef måste man både skapa och ta vara på de tillfällen som bjuds för att uppmärksamma och diskutera måltidsfrågorna.