Efter drygt två års utveckling lanserar Sveriges Kommuner och Landsting och Karolinska Institutet idag SkolmatSverige.

Det är ett webbaserat verktyg för att bedöma kvaliteten på skolmåltider. Vi på Livsmedelsverket har deltagit både i styrgruppen för projektet och i olika referensgrupper.

Med verktyget kan man bedöma många olika delar av måltidernas kvalitet. Det handlar om alltifrån näringsinnehåll och hygien till hur måltiderna påverkar miljön, pedagogiska aspekter och organisation.
Nu är verktyget testat i två omgångar och redo att lanseras nationellt. Vi kommer med stort intresse att följa hur verktyget används och hur det påverkar skolmåltiderna. Informationen från SkolmatSverige kommer också att samlas i en databas som gör det möjligt att kartlägga och forska på våra unika svenska skolmåltider.
SkolmatSverige hittar du på http://www.skolmatsverige.se/