För att matgästerna i äldreomsorgen ska känna måltidsglädje och må bra av maten är det viktigt att de kommer till tals när måltiderna ska planeras. Det betyder inte att man måste erbjuda en à la carte-meny. Men det behöver finnas någon form av kvalitetssäkring så att måltiderna motsvarar de äldres önskemål och behov.
Idag presenterar Socialstyrelsen två rapporter: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? och Öppna jämförelser 2011 – Vård och omsorg om äldre (som ges ut tillsammans med SKL). De visar att 49 procent av matgästerna på äldreboenden är mycket nöjda med maten. Det är förstås för få. 18 procent är missnöjda. Det är alldeles för många.
Eldsjälar ute i kommuner och landsting kan inte dra hela lasset för att lyfta måltiderna. Det behövs också policys, ledningssystem och rutiner. Och utbildning. På sidan 61 och 65 i den här rapporten (underlag till råden Bra mat i äldreomsorgen) på Livsmedelsverkets webbplats kan man läsa om vikten av utbildning för personalen för att förbättra måltiderna i äldreomsorgen.
Även om Socialstyrelsens undersökning bara är en liten pusselbit kring hur det ser ut med måltiderna i äldreomsorgen, vore det spännande att titta närmare på de kommuner som fått högst betyg. Kanske kan man hos dem hitta ytterligare några nycklar som vi i kompetenscentret kan förmedla ut till alla som jobbar med att förbättra måltiderna.