Mat kan bjuda på nya hisnande upplevelser, men har också en roll som kulturbärare och trygghet. Bekanta smaker kan väcka minnen och glädje och ha stor betydelse för både äldre och yngre matgäster.

När vi träffar Maria Masoomi en mörk eftermiddag i december förstår vi att måltider kan förflytta berg. Allt är möjligt om bara de som arbetar och serverar måltiden ser och förstår allt det den kan förmedla.

Maria är mycket engagerad i mångfaldsfrågor, utbildad kostekonom och dietist och kallar sig själv för matvisionär. Hon menar att det är viktigt att den etniska mångfalden inte bara blir något ”multi kulti” utan att vi kan inspireras och integrera olika influenser i måltiderna .

– Låt alla människor med utländsk bakgrund vara experter på vad deras kultur kan bidra med, säger hon bestämt. Och låt måltiden vara en mötesplats för både människor och kulturer. Andra länders mat behöver inte framställas som alltför exotiska och komplicerade, det kan ibland bara handla om att lägga till ett nytt spännande tillbehör till den vanliga köttgrytan.