I går var jag och Inger hos Stiftelsen Stockholm läns Äldrecentrum. Stiftelsen anordnar, bland mycket annat, nätverksmöten för personer som arbetar med kost för äldre i Stockholms län.
Vi var inbjudna till ett frukostmöte på temat ”offentliga måltider”. Inger berättade om det arbete hon gjort tillsammans med Socialstyrelsen kring exempel på goda måltidsupplevelser inom hälso- och sjukvård och jag informerade om kompetenscentret.
Det blev livliga och givande diskussioner kring två frågeställningar:
·         Vilka är i dagsläget de största hindren för att få till bra måltider inom äldreomsorgen?
·         Vad kan vi med gemensamma krafter göra för att förbättra mat och måltider för de äldre?
Flera av de som var där beskrev svårigheterna med att göra upphandlingar av måltidstjänsterna i kommunen. Det finns exempel där vården upphandlas för sig och måltiderna för sig. Då kan det bli svårt att göra måltiderna till en självklar och integrerad del av vården.
Offentlig upphandling är en utmaning – både när det gäller livsmedel och måltidstjänster!