För några veckor sedan besökte vi Skaraborg för att göra studiebesök i skol- och förskolekök och för att delta i seminariedagen Måltidens mervärden.

Samtidigt passade vi på att träffa de måltidsengagerade människorna som startat och driver Centrum för Måltiden i Vara och Skånes Livsmedelsakademi, för att diskutera gemensamma utmaningar och framtida samarbete. Hur vi tillsammans kan bidra till att höja kompetensen kring måltiderna i vård, skola och omsorg.

Vi var överens om att tänka helhet: att gå från att prata mat till att prata måltider och att jobba med att öka kunskapen hos fler grupper än kökspersonalen, t.ex. vård-, skol- och omsorgspersonal och hos dem som fattar beslut som påverkar måltiderna.
Det är positivt att det just nu tas så många initiativ för att förbättra kunskapen kring måltiderna. Om vi knyter ihop initiativen blir de ännu starkare.
Vi vill gärna träffa fler aktörer som arbetar med att höja kunskapsnivån i branschen – hör gärna av er!