Det finns många exempel på människor runt om i landet som engagerar sig för bra måltider. Kompetenscentret ska inte uppfinna hjulet på nytt utan ta vara på det utvecklingsarbete som redan görs.
I tisdags träffade vi Stina Algotson och Joppe Pihlgren från Allebarnsrätten, som engagerar sig för måltiden i förskolan. Med stödpengar från Allmänna arvsfonden driver de en kampanj för att öka kunskapen om måltidens roll hos förskollärare, kökspersonal och föräldrar.
Tillsammans med 11 pilotförskolor provar de olika sätt att öka barnens måltidsglädje, bland annat med inspiration från den franska sapere-metoden. De vill uppmuntra pedagoger och kockar att arbeta tillsammans för att förbättra måltiden och pedagogiken runt den.
Vi på Livsmedelsverket tycker att det ska bli spännande att fortsätta följa Allebarnsrättens arbete.